Ανακοίνωση για την κλήρωση του ταξιδιού στις Βρυξέλλες

 

1ο Συνέδριο Επαγγελματιών Μετάφρασης & Διερμηνείας

Αφού δεν βρέθηκε ο τυχερός με τον λαχνό αρ. 78 και αφού ερωτήθηκαν κατά σειρά 3 επιλαχούσες συνάδελφοι (τα ονόματά τους είναι διαθέσιμα) και δήλωσαν αδυναμία να ταξιδέψουν στις Βρυξέλλες για να παρακολουθήσουν το Translating Europe Forum 2017 στις αρχές του Νοεμβρίου, η ΠΕΜ έκρινε σκόπιμο να διαθέσει το ποσό του ταξιδιού στο Πρόγραμμα Κατάρτισης των μελών της, που θα λάβει σύντομα χώρα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

 

Πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στο ντοσιέ του Συνεδρίου ή στο info@pem.gr.