Αποφυγή κακοπληρωτών πελατών

Προτού ξεκινήσετε μια νέα συνεργασία με μια εταιρεία, είτε πρόκειται για μεταφραστικό γραφείο είτε για απευθείας πελάτη, η ΠΕΜ σας συμβουλεύει να ελέγξετε τη φερεγγυότητά της, με τη βοήθεια των παρακάτω προληπτικών βημάτων.