Δελτίο Τύπου της FIT για την Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βασιλεία, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Συνδέοντας Κόσμους!

Η Διεθνής Ομοσπονδία Μεταφραστών (FIT) ανακοινώνει με περηφάνια το θέμα που επιλέχτηκε για την Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης 2016 «Συνδέοντας Κόσμους», όπως προτάθηκε από το παλιό μέλος και ισχυρό υποστηρικτή μας, την Ένωση Μεταφραστών των ΗΠΑ (ΑΤΑ).

Τα επαγγέλματα του μεταφραστή, του διερμηνέα και του ορολόγου, τα οποία εκπροσωπούνται μεταξύ άλλων γλωσσικών επαγγελμάτων από την FIT, είναι ταγμένα σε έναν κοινό σκοπό – να διευκολύνουν την ποιοτική και αμερόληπτη επικοινωνία των ανθρώπων. Καθώς ο κόσμος ολοκληρώνεται και οι κοινωνίες και οι επαγγελματίες διασυνδέονται όλο και στενότερα, γίνεται καίριο ζήτημα η προαγωγή της κατανόησης ανάμεσα στους συνομιλητές – ομιλητές, συγγραφείς, στοχαστές, ερευνητές και διαμορφωτές πολιτικής. Είτε στον γραπτό λόγο, είτε στον προφορικό είτε ακόμη στις πολλές πτυχές των πολυμέσων, οι μεταφραστές, οι διερμηνείς και οι ορολόγοι βρίσκονται στο σημείο επαφής επιδρώντας στην ανάπτυξη του επιχειρείν, της επιστήμης, της ιατρικής, της τεχνολογίας, του διεθνούς δικαίου, της πολιτικής – εν ολίγοις σε όλες τις εκδηλώσεις της ανθρώπινης προσπάθειας.

Οι μεταφραστές, οι διερμηνείς και οι ορολόγοι λειτουργούν ως επαγγελματικοί διάμεσοι σε όλους τους παραπάνω χώρους, για τη ευρύτερη διάδοση της γνώσης προς όφελος των κοινωνιών συνολικά. Ο ρόλος τους είναι να ανοίγουν τον κόσμο σε όλους μας.

Φέτος, δεν γιορτάζουμε μόνο την Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης (ΠΗΜ)· γιορτάζουμε και την πρώτη επέτειο της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Διερμηνέων της Νοηματικής Γλώσσας (WASLI) και την FIT. Συνεχίζοντας μια μακρά παράδοση εορτασμού για τους μεταφραστές, διερμηνείς και ορολόγους που συνδέουν τον κόσμο, αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας συνδέει και διαφορετικούς χώρους του επαγγέλματός μας, φέρνοντας κοντύτερα τους μεταφραστές, διερμηνείς και ορολόγους της νοηματικής και της ομιλούμενης γλώσσας, καθώς και τις επαγγελματικές τους ενώσεις. Πράγματι έχουμε ως κοινό σκοπό τη σύνδεση ανθρώπων με διαφορετική κουλτούρα, γλώσσα, πεποιθήσεις και τρόπους θέασης.

Σε όλον τον κόσμο, οι μεταφραστές, διερμηνείς και ορολόγοι για κωφά και ακούοντα άτομα ενώνονται από τον κοινό σκοπό της σύνδεσης των κοινοτήτων μέσω της επαγγελματικής αφοσίωσης, των δεξιοτήτων και των υπηρεσίες τους.

Σηματοδοτώντας μια νέα αρχή, η   WASLI και η FIT θα γιορτάσουμε μαζί την ΠΗΜ και θα διαδώσουμε το κοινό μήνυμα, ώστε να ενισχύσουμε την επίγνωση για τους μεταφραστές, διερμηνείς και ορολόγους της νοηματικής και της ομιλούμενης σε ολόκληρο τον κόσμο.

Χάρη στην ενδυνάμωση της σχέσης της με τη WASLI, η FIT είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κωφών Ατόμων (WDF) θα προωθήσει επίσης την Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης, η οποία συμπίπτει με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Εβδομάδας Κωφών Ατόμων (IWD), παράδοση που κρατάει από το 1958, και πραγματοποιείται κάθε χρόνο την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Το φετινό της θέμα, «Με τη Νοηματική, Είμαι Ίσος», αποσκοπεί στη διεύρυνση της επίγνωσης για τη διεθνή κοινότητα των κωφών ατόμων.

Στον εορτασμό της η  Παγκόσμια Ομοσπονδία Κωφών Ατόμων (WDF) θα τιμήσει επίσης και τη 10η επέτειο από την Υιοθέτηση από τα Ηνωμένα Έθνη της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΣΔΑΑ) και θα προωθήσει την Ατζέντα 2030 με τους νέους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDG). Η  WASLI και η FIT θα τονίσουν τον κεντρικό ρόλο που έχουν οι μεταφραστές, οι διερμηνείς και οι ορολόγοι στην υλοποίηση των παραπάνω.

Είμαστε ενθουσιασμένοι που γιορτάζουμε στη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης τον σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζουν, συνδέοντας κόσμους, οι μεταφραστές, οι διερμηνείς και οι ορολόγοι, ειδικά τώρα με τον δικό της λογαριασμό στο Twitter @ITD_JMT. Γύρω στις 30 Σεπτεμβρίου, ας γεμίσουμε την σφαίρα του Τwitter με το hashtag #ITD-JMT16!

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου σε μορφή PDF (Ελληνικά και Αγγλικά).