Επιστολή ΠΕΜ προς ΕΠΑΝΕΚ – θέση και αίτημα

Προς:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & Τ.Σ.  – ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

 

Υπόψιν κ. Ευγενίας Φωτονιάτα, Ε. Γραμματέως

Κοιν.: κ. Αγγελική Φέτση, Προϊσταμένη ΕΥΔ,

Μονάδα Αξιολόγησης & Ένταξης Πράξεων

Email: sec.erdf_cf@mnec.gr, afetsi@mou.gr

 

Θεσσαλονίκη, 26/09/2016

Αρ. πρωτ.: 2305

 

Θέμα: Αίτημα ένταξης των ΚΑΔ των μεταφραστικών επαγγελμάτων στις προκηρύξεις του ΕΠΑΝΕΚ και άλλα αιτήματα της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών.

 

Αξιότιμη κ. Φωτονιάτα,

 

Εκ μέρους της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών (ΠΕΜ), σας αποστέλλουμε επιστολή διότι ενημερωθήκαμε ότι η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ εποπτεύει και προκηρύσσει χρηματοδοτούμενα προγράμματα που μας αφορούν άμεσα ως επαγγελματίες των γλωσσικών επαγγελμάτων. Με αυτή την επιστολή επιθυμούμε να αιτηθούμε εγκαίρως:

  1. τη συμπερίληψη των γλωσσικών επαγγελμάτων στον κατάλογο επιλέξιμων κωδικών
  2. τη ρητή πρόβλεψη ως επιλέξιμων των δαπανών για αμιγείς αλλά και ενισχυτικού χαρακτήρα γλωσσικές υπηρεσίες σε κάθε πρόταση που θα εγκρίνει στο εξής η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, ανεξαρτήτως τομέα οικονομικής δραστηριότητας
  3. ολιγόλεπτη συνάντηση μαζί σας και με τα αρμόδια στελέχη σας κατά την επίσκεψη κλιμακίου μας στην Αθήνα την Πέμπτη 29/9 ή την Παρασκευή 30/9/16.

Τα επαγγέλματα που εκπροσωπεί η ΠΕΜ

Η ΠΕΜ είναι η μεγαλύτερη και παλαιότερη ένωση γλωσσικών επαγγελμάτων στη χώρα. Ιδρύθηκε το 1963 και από το 1969 είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφραστών (FIT). Μέλη μας είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν νομίμως τα σύγχρονα μεταφραστικά επαγγέλματα – σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η μετάφραση, η διερμηνεία, η επιχώρια προσαρμογή, ο υποτιτλισμός, η πολιτισμική διαμεσολάβηση κ.λπ. Κάθε επαγγελματίας μεταφραστής ασκεί ένα τουλάχιστον από αυτά.

Οι επαγγελματίες μεταφραστές αποτελούν κορυφαίο παραγωγικό κύτταρο για την Ελλάδα, παράγοντας καθημερινά διανοητικό προϊόν υψηλού επιπέδου και προστιθέμενης αξίας σε κάθε τομέα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Η τεχνολογική και πνευματική καινοτομία

 

 

είναι μέρος της καθημερινότητάς τους. Η δε εξωστρέφεια και η εξαγωγή υπηρεσιών είναι για τους περισσότερους μία ντε φάκτο πραγματικότητα. Δεν υπάρχει τομέας της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας που να μη χρειάζεται τους επαγγελματίες μεταφραστές. Για πολλές μάλιστα δραστηριότητες η συμβολή τους είναι καθοριστική: χωρίς αυτούς δε γίνεται – ή δε γίνεται με ωφέλιμο για όλους τρόπο.

Επιπλέον, ας σημειωθεί ότι στη συντριπτική τους πλειονότητα οι επαγγελματίες που εκπροσωπούμε ενσαρκώνουν τον ορισμό της πολύ μικρής επιχείρησης (micro-enterprise). Θεωρούμε περιττό να εξηγήσουμε λεπτομερώς τι σημαίνει αυτό στην πράξη από την άποψη των δυσβάστακτων λειτουργικών εξόδων, της εξοντωτικής φορολογίας και του παντελούς σχεδόν αποκλεισμού από την πρόσβαση σε κεφάλαια κίνησης και ανάπτυξης.

Κατανοείτε λοιπόν ότι η χρηματοδότηση μέσω του ΕΠΑΝΕΚ είναι ζωτικής σημασίας για τους επαγγελματίες που εκπροσωπούμε, θα έχει άμεσο όφελος για την εθνική οικονομία και, ασφαλώς, αρμόζει απόλυτα στη φύση των δραστηριοτήτων μας.

Αίτημα 1ο: Συμπερίληψη των ΚΑΔ μας στο ΕΠΑΝΕΚ

Οι ΚΑΔ που αντιστοιχούν στα δύο πιο κεντρικά γλωσσικά επαγγέλματα είναι 74.30.10 κ.εξ. (μετάφραση, διερμηνεία). Επιπλέον, οφείλουμε να τονίσουμε ότι συχνά οι επαγγελματίες μεταφραστές συνδυάζουν το γλωσσικό επάγγελμα με άλλες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες είναι συμβουλευτικής, οργανωτικής, διαχειριστικής, διοικητικής και εκπαιδευτικής φύσης, προσθέτοντας στο Μητρώο τούς ανάλογους ΚΑΔ. Αυτοί οι κωδικοί τείνουν να βρίσκονται μεταξύ 70.xx και 74.xx.

Καλούμε την υπηρεσία σας να ενεργήσει εγκαίρως, ώστε πάση θυσία να αποφευχθεί η εξαίρεση των ΚΑΔ μας από καίριας σημασίας χρηματοδοτικά, όπως για παράδειγμα συνέβη με πρόσφατο πρόγραμμα Αναβάθμισης Μικρών και Πολύ Μικρών ΜΜΕ του ΕΣΠΑ.

Αίτημα 2ο: Πρόβλεψη έγκρισης γλωσσικών υπηρεσιών στις επιλέξιμες δαπάνες ανεξαρτήτως αντικειμένου

Ίσως η σπουδαιότερη συμβολή των επαγγελματιών της γλώσσας είναι ότι επιτρέπουν σε κάθε άλλο κλάδο της οικονομίας να λειτουργήσει εξωστρεφώς, να υποστηρίξει σε βάθος χρόνου επενδύσεις στο εξωτερικό αλλά και κοινά εγχειρήματα με διεθνείς εταίρους στην Ελλάδα, να προλάβει κινδύνους και να αδράξει ευκαιρίες που προέρχονται από το διεθνές περιβάλλον. Αυτή είναι η δουλειά μας έτσι κι αλλιώς.

Καλούμε λοιπόν το ΕΠΑΝΕΚ να προβλέψει ως επιλέξιμες κάθε είδους αμιγείς γλωσσικές υπηρεσίες, αλλά και συνδυασμούς αυτών με άλλες υπηρεσίες, για κάθε πρόταση που εντάσσει, ανεξάρτητα από το αντικείμενο της πρότασης.

 

 

 

 

Ενδεικτικές προτάσεις

Με μία πρόχειρη μόνο ματιά στις προκηρύξεις που έχουν κατά καιρούς δημοσιευθεί στο www.antagonistikotita.gr, εύκολα διαπιστώσαμε ότι οι επαγγελματίες που εκπροσωπούμε θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές επιχειρησιακής ικανότητας (capacity builders), ως κρίσιμοι συνδετικοί κρίκοι, ως πολύτιμοι σύμβουλοι και πάροχοι γλωσσικών υπηρεσιών τουλάχιστον στα εξής:

  • «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».
  • «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών».
  • «Νεοφυής επιχειρηματικότητα»: εδώ χωρά τόσο η ενίσχυση των νέων επαγγελματιών της γλώσσας, όσο και η ενθάρρυνση κάθε νέας και νέου επαγγελματία στη χώρα να στραφεί εξαρχής προς το εξωτερικό προμηθευόμενη/ος προς τούτο γλωσσικές υπηρεσίες ποιότητας, ιδίως στο στάδιο αρχικής εδραίωσης.

Προοπτική στρατηγικής συνεργασίας ΠΕΜ και ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κλείνοντας, θέτουμε υπόψιν σας τη δυνατότητα μίας στρατηγικής προοπτικής συμβουλευτικής συνεργασίας της ΠΕΜ με την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ. Αφορμή για τη σκέψη μας αυτή είναι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύει η υπηρεσία σας αναφορικά με τη «μελέτη υφιστάμενης κατάστασης για τις υπάρχουσες δομές πληροφόρησης και υποστήριξης (τύπου helpdesk) που παρέχονται σε υφιστάμενες και δυνάμει εξαγωγικές επιχειρήσεις». Η Ένωσή μας ήδη χρηματοδοτεί με ίδιους πόρους τη σχεδίαση ενός καινοτομικού συστήματος το οποίο αποσκοπεί να διασυνδέσει τους επαγγελματίες μεταφραστές με δυνητικούς πελάτες προερχόμενους από το εξωτερικό. Η επίσκεψή μας στην Αθήνα αυτές τις μέρες είναι μία καλή αφορμή να ξεκινήσουμε μία ανταλλαγή απόψεων, αλλά και να μας υποδείξετε δυνατότητες χρηματοδότησης τέτοιων επενδύσεων, για να ενημερωθούμε και να ενημερώσουμε τις επιχειρήσεις-πελάτες των μελών μας.

 

Ευχαριστούμε για το χρόνο σας και παρακαλούμε να πρωτοκολλήσετε τα αίτηματά μας και να μας απαντήσετε το συντομότερο δυνατό.

 

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                         Η Γενική Γραμματέας

Φώτης Φωτόπουλος                                              Μαριάννα Μιλούνοβιτς\

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την επιστολή σε μορφή PDF.