Επιστολή ΠΕΜ προς ΕΣΠΑ – θέση και αίτημα

Προς:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ

 

Υπόψιν κ. Παναγιώτη Κορκολή, Γ. Γραμματέα.

Κοιν.: κ. Μαρίνου.

 

Θεσσαλονίκη, 26/09/2016

Αρ. πρωτ.: 2306

 

Θέμα: Διαμαρτυρία για την εξαίρεση των ΚΑΔ των μεταφραστικών επαγγελμάτων από τον κατάλογο επιλέξιμων δραστηριοτήτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Αξιότιμε κ. Γενικέ,

 

Εκ μέρους της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών (ΠΕΜ), ευχαριστούμε για την ανταπόκριση των στελεχών της Γενικής Γραμματείας σας στα τηλεφωνικά αιτήματα της ΠΕΜ κατά τις προηγούμενες εβδομάδες, ιδιαιτέρως δε εκτιμήσαμε την ανταπόκριση της κ. Μαρίνου. Η ΠΕΜ επιδιώκει να συναντηθεί μ’ εσάς και με τα αρμόδια στελέχη της Γενικής Γραμματείας της οποίας ηγείστε στις προσεχείς ημέρες κατά την επίσκεψη κλιμακίου μας στην Αθήνα, και προτείνουμε την Παρασκευή 30/9 ή τη Δευτέρα 3/10. Πριν οτιδήποτε άλλο όμως, προέχει για μας να καταγράψουμε την έντονη διαμαρτυρία και το αίτημά μας για την άμεση συμπερίληψη των σχετικών ΚΑΔ στον κατάλογο των επιλέξιμων κωδικών για όλα τα προγράμματα ΕΣΠΑ που θα ακολουθήσουν.

Τα επαγγέλματα που εκπροσωπεί η ΠΕΜ

Η ΠΕΜ είναι η μεγαλύτερη και παλαιότερη επαγγελματική ένωση γλωσσικών επαγγελμάτων στη χώρα. Ιδρύθηκε το 1963 και από το 1969 είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφραστών (FIT). Μέλη μας είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν νομίμως τα σύγχρονα μεταφραστικά επαγγέλματα – σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η μετάφραση, η διερμηνεία, η επιχώρια προσαρμογή, ο υποτιτλισμός, η πολιτισμική διαμεσολάβηση κ.λπ. Κάθε επαγγελματίας μεταφραστής ασκεί ένα τουλάχιστον από αυτά.

Οι επαγγελματίες μεταφραστές αποτελούν κορυφαίο παραγωγικό κύτταρο για την Ελλάδα, παράγοντας καθημερινά διανοητικό προϊόν υψηλού επιπέδου και προστιθέμενης αξίας σε κάθε τομέα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Η τεχνολογική και πνευματική καινοτομία είναι μέρος της καθημερινότητάς τους. Η δε εξωστρέφεια και η εξαγωγή υπηρεσιών είναι για τους περισσότερους μία ντε φάκτο πραγματικότητα. Δεν υπάρχει τομέας της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας που να μη χρειάζεται τακτικά τους επαγγελ-

 

 

 

ματίες μεταφραστές. Για πολλές μάλιστα δραστηριότητες η συμβολή τους είναι καθοριστική: χωρίς αυτούς δε γίνεται – ή δε γίνεται με ωφέλιμο για όλους τρόπο.

Επιπλέον, ας σημειωθεί ότι στη συντριπτική τους πλειονότητα οι επαγγελματίες που εκπροσωπούμε ενσαρκώνουν τον ορισμό της πολύ μικρής επιχείρησης (micro-enterprise). Θεωρούμε περιττό να εξηγήσουμε λεπτομερώς τι σημαίνει αυτό στην πράξη από την άποψη των δυσβάστακτων λειτουργικών εξόδων, της εξοντωτικής φορολογίας και του παντελούς σχεδόν αποκλεισμού από την πρόσβαση σε κεφάλαια κίνησης και ανάπτυξης.

Κατανοείτε λοιπόν ότι η χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ είναι ζωτικής σημασίας για τους επαγγελματίες που εκπροσωπούμε, αλλά και άμεσα ωφέλιμη για την εθνική οικονομία.

Η εξαίρεση των ΚΑΔ μας από προγράμματα του ΕΣΠΑ

Παρά τα παραπάνω, και χωρίς ορατή λογική, η Γενική Γραμματεία σας εξαίρεσε τους σχετικούς ΚΑΔ από τον κατάλογο των επιλέξιμων κωδικών σε κρίσιμα προγράμματα. Οι κεντρικοί ΚΑΔ είναι 74.30.10 κ.εξ. (μετάφραση, διερμηνεία).

Χαρακτηριστικότερη όλων, θεωρούμε, είναι η εξαίρεση από το πρόσφατο πρόγραμμα Αναβάθμισης Μικρών και Πολύ Μικρών ΜΜΕ.

Αντιθέτως, διαπιστώνουμε ότι ενισχύθηκαν κλάδοι χωρίς εξωστρέφεια και οι οποίοι δεν ενισχύουν το θετικό ισοζύγιο της χώρας, λόγου χάριν επιχειρήσεις εισαγωγικού εμπορίου.

Θέλουμε, τέλος, να τονίσουμε ότι συχνά οι επαγγελματίες μεταφραστές συνδυάζουν το γλωσσικό επάγγελμα με άλλες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες είναι συμβουλευτικής, οργανωτικής, διαχειριστικής, διοικητικής και εκπαιδευτικής φύσης, προσθέτοντας στο Μητρώο τους ανάλογους ΚΑΔ. Αυτοί οι κωδικοί τείνουν να βρίσκονται μεταξύ 70.xx και 74.xx, και πολλοί από αυτούς εξίσου ανεξήγητα εξαιρέθηκαν από κρίσιμα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

 

Αξιότιμε Κύριε Γενικέ,

Καλούμε τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ να ενεργήσει άμεσα, ώστε ο επόμενος, επικείμενος κύκλος προκηρύξεων, αλλά και όσοι ακόμη ακολουθήσουν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, να συμπεριλάβουν ως επιλέξιμους όλους τους σχετικούς ΚΑΔ που είναι κύριοι ή δευτερεύοντες για τα μεταφραστικά επαγγέλματα. Επίσης, αιτούμαστε συνάντηση μαζί σας και με τα αρμόδια στελέχη σας στις 30/9 ή στις 3/10/2016.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                         Η Γενική Γραμματέας

Φώτης Φωτόπουλος                                              Μαριάννα Μιλούνοβιτς

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την επιστολή σε μορφή PDF.