Επιστολή Προέδρου του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας στην ΠΕΜ

Κοινοποιούμε την επιστολή του Προέδρου του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας, κυρίου Γεώργιου Μιχαλακόπουλου, προς το Δ.Σ. της ΠΕΜ.

 

Κέρκυρα, 11-01-2017

Αριθμ. Πρωτ.: ΤΞΓΜΔ/ 44

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών

Κύριο Φώτη Φωτόπουλο

e-mail: president@pem.gr

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την παρουσίαση, εν είδει διάλεξης, στους φοιτητές του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.) των δραστηριοτήτων της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών από εσάς και την κυρία Μιλούνοβιτς. Μια παρουσίαση που κατέστη ωφέλιμη για τους φοιτητές του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. όχι μόνο επειδή οδήγησε σε ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών αλλά και επειδή ανέδειξε ένα ιδιαίτερα σημαντικό σημείο που ήταν η σκιαγράφηση του «Μεταφραστικού Χώρου» καθώς και των δυσκολιών και ευκαιριών που αυτός περιλαμβάνει. Μέσα από την περιγραφή αυτή, που ήταν άρτια και επιστημονικού επιπέδου, οι φοιτητές μπόρεσαν να «ρίξουν μια κλεφτή ματιά» στον προαναφερθέντα «Χώρο» ο οποίος θα αποτελέσει, για πολλούς από αυτούς, το επαγγελματικό τους περιβάλλον. Επίσης αναδείχθηκαν οι υπάρχουσες δυνατότητες, για ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ικανών και καταρτισμένων Μεταφραστών, ενδεχομένως και Διερμηνέων.

Αγαπητέ κύριε Φωτόπουλε,

Ευχόμενος το Νέο Έτος να αποδειχθεί καλύτερο από τις προσδοκίες σας και ευχαριστώντας σας για το χρόνο που διαθέσατε θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω για την επιθυμία του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας να διατηρήσει και να επεκτείνει σε νέους τομείς την άρτι συντελεσθείσα επικοινωνία με την Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών.

Ο Πρόεδρος του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.

Γιώργος Μιχαλακόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής