Θέσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών για τους συναδέλφους δημοσίους υπαλλήλους

Θέσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών για τους συναδέλφους μας στο Δημόσιο

4/10/2017

Οι αλλαγές που συντελούνται αυτή τη στιγμή στο Δημόσιο (Μητρώο Φορέων Κεντρικής Κυβέρνησης, Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών, Κινητικότητα) υποχρεώνουν την Κυβέρνηση και κάθε δημόσιο φορέα που διαθέτει μεταφραστικό τμήμα να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στους πολίτες, στηρίζοντας άμεσα τους συναδέλφους μας δημοσίους υπαλλήλους μεταφραστές.

 

Η ΠΕΜ διεκδικεί

  • την επίσημη αναγνώριση του ισόκυρου της σφραγίδας όλων των μελών της στην Ελλάδα. Έπεται ότι κάθε τακτικός δημόσιος υπάλληλος ΠΕ Μεταφραστών που ικανοποιεί τα κριτήρια εισδοχής της ΠΕΜ δικαιούται να εγγυάται (επικυρώνει) τη μετάφρασή του με μόνη την υπογραφή και την υπηρεσιακή του σφραγίδα.
  • τη δυνατότητα των συναδέλφων ΠΕ Μεταφραστών να εξελίσσονται μέσα σε υπάρχοντα ή νέα μεταφραστικά τμήματα, ασκώντας αποκλειστικώς μεταφραστικά καθήκοντα. Η Ελλάδα ζημιώνεται όταν υψηλά εξειδικευμένοι συνάδελφοι αναγκάζονται να αλλάξουν κλάδο ή να αναλάβουν άσχετα καθήκοντα, την κρίσιμη στιγμή που χρειάζεται περισσότερο παρά ποτέ κάθε διαθέσιμο επαγγελματία μεταφραστή και διερμηνέα.
  • τα μεταφραστικά τμήματα των υπηρεσιών να στελεχωθούν πλήρως και να εξοπλιστούν με σύγχρονα μεταφραστικά εργαλεία υψηλής παραγωγικότητας. Η ΠΕΜ μπορεί να βοηθήσει τη Διοίκηση να αντιμετωπίσει την πρόκληση αυτή παρέχοντας τεχνογνωσία.
  • τη διευκόλυνση των ΠΕ Μεταφραστών να ολοκληρώσουν συναφή προγράμματα μετεκπαίδευσης, με υποχρέωση για όσους αποφοίτησαν από φιλολογικές ή μη συναφείς σχολές και εργάζονται σε μεταφραστικά τμήματα. Είναι απλό: Άλλο γλωσσομαθής, άλλο μεταφραστής.
  • τον σεβασμό στις ειδικές απαιτήσεις κάθε μεταφραστικής ειδικότητας. Πέρα από τον κοινό «κορμό» μεταφραστικής εκπαίδευσης, κάθε εξειδίκευση –λ.χ. διαδοχική διερμηνεία, τεχνική μετάφραση, νομική μετάφραση– απαιτεί ειδική επιπλέον άσκηση και κατάρτιση.
  • Η Διοίκηση οφείλει να εξομοιώσει τους υπαλλήλους ΔΕ Μεταφραστών με τους αντίστοιχους ΠΕ σε μεταφραστική εκπαίδευση και ουσιαστικά προσόντα, και να μεριμνήσει ώστε η εργασία τους να εποπτεύεται από ΠΕ Μεταφραστές.

 

Τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών είναι επαγγελματίες μεταφραστές και διερμηνείς. Οι υπηρεσίες τους έχουν καθοριστική σημασία αφενός μεν για τη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών, αφετέρου δε για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας σε κάθε πεδίο κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας. Στα μέλη της ΠΕΜ συγκαταλέγονται και αρκετοί τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.