Καταστατική Συνέλευση ΠΕΜ 1/4/2017 – ηλεκτρονική διαβούλευση

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Έφτασε η στιγμή να βάλουμε όλες και όλοι ένα χεράκι για να αποκτήσει η Ένωσή μας ένα σύγχρονο καταστατικό πνοής που θα τη μεγαλώσει και θα τη δυναμώσει. Σήμερα ξεκινάει η ηλεκτρονική διαβούλευση, ώστε στην Καταστατική μας Συνέλευση την 1η Απριλίου να προχωρήσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά.

Είναι όντως πολλά τα άρθρα αυτής της δημοσκόπησης – απλώς διότι είναι πολλά και σοβαρά αυτά που πρέπει να αλλάξουν, για να δυναμώσουμε τη φωνή των γλωσσικών επαγγελμάτων στη χώρα. Για να έχει ο καθένας και η καθεμιά από εμάς τη σταθερή στήριξη μιας ισχυρής επαγγελματικής ένωσης.

Μερικές μόνο από τις αλλαγές είναι:

  • Η διεύρυνση της αποστολής της ΠΕΜ.
  • Το άνοιγμα σε όλα τα σύγχρονα γλωσσικά επαγγέλματα, αυτά που σχεδόν όλοι/ες μας συνδυάζουμε καθημερινά.
  • Η θέσπιση νέων κατηγοριών μελών, όπως τα Δόκιμα σπουδάζοντα, τα Δόκιμα εμπειρικά και τα Διασωματειακά.
  • Η δημιουργία Επιστημονικού Συμβουλίου, ενός σώματος “σοφών” από διάφορους επαγγελματικούς χώρους που θα ενεργούν ως σύμβουλοι της Ένωσης.
  • Η θεσμική ωρίμανση, με την αύξηση των μελών του Δ.Σ. σε επτά, τη σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου και την υιοθέτηση Κώδικα Δεοντολογίας.
  • Η ενδυνάμωση της συλλογικότητας με την επίσημη θέσπιση Ομάδων Εργασίας με σταθερό αντικείμενο.
  • Η ηλεκτρονική τοποθέτηση και ψήφος στις συνελεύσεις μας.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Η Ένωσή μας έχει την 1η Απριλίου την ευκαιρία να εκσυγχρονιστεί, να ενισχυθεί στρατηγικά και να γίνει το σπίτι όλων των επαγγελματιών της χώρας. 1η Απριλίου – δεν είναι ψέμα.

Τιμούμε τους πρωτεργάτες και τις πρωτεργάτριες της Ένωσης. Τους ανθρώπους που δημιούργησαν την ΠΕΜ το 1963, εκείνους που την ξαναζωντάνεψαν και τη δυνάμωσαν τη δεκαετία του ’90 και του 2000, που δημιούργησαν το καταστατικό του 2002 που τώρα αλλάζουμε.

Δεν ξεχνάμε τα προηγούμενα Δ.Σ. που δικαίως εστίασαν στην αλλαγή του καταστατικού μας και εργάστηκαν για να επέλθει, που κράτησαν την Ένωση υγιή και σταθερή, για να έλθει το επόμενο στάδιο.

Ευχαριστούμε όσους και όσες είπατε ήδη την άποψή σας για το καταστατικό με ηλεκτρονικά μηνύματα και στις συναντήσεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης τους μήνες που προηγήθηκαν.

Ευχαριστούμε θερμά τον συνάδελφο Παναγιώτη Κριμπά, ο οποίος ως νομικός, ερευνητής και μεταφραστής διέθεσε τον προσωπικό του χρόνο και τις επιστημονικές του γνώσεις ως στην Ένωση, για να φτάσουμε σ’ αυτές τις προτάσεις.

Παρακαλούμε να ολοκληρώσετε όλη την έρευνα.

Συναδελφικά

Το Δ.Σ.