Λάμπρου Δέσποινα


ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

1. Ammann M., Αρχές της σύγχρονης μεταφρασεολογίας – Ένα εγχειρίδιο για σπουδαστές, Διαύλος, 2014 (ISBN: 978-960-531-327-2)
Μετάφραση-προσαρμογή από τα γερμανικά στα ελληνικά σε συνεργασία με την Ανθή Βηδενμάιερ (μτφρ.-επιμ.)
URL LINK: http://www.biblionet.gr/book/197951/Ammann,_Margret/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AD%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82

2. Nord C., Η μετάφραση ως στοχευμένη δραστηριότητα – Εισαγωγή στις λειτουργικές προσεγγίσεις, Δίαυλος, 2014 (ISBN: 978-960-531-326-5)
Μετάφραση-προσαρμογή από τα αγγλικά στα ελληνικά σε συνεργασία με τον Σίμο Π. Γραμμενίδη (μτφρ.-επιμ.)
URL LINK: http://www.biblionet.gr/book/197952/Nord,_Christiane/%CE%97_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%86%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%89%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1

3. PONS Sprachführer Europa, Ernst Klett Verlag, 2009 (ISBN: 978-3-12-517559-4)
Μετάφραση-προσαρμογή από τα γερμανικά στα ελληνικά
URL LINK: http://de.pons.com/produkte/pons-sprachfuehrer-europa-978-3-12-517559-4/

4. PONS Großwörterbuch Deutsch-Griechisch, Griechisch-Deutsch, Ernst Klett Verlag, 2008 (ISBN: 978-960-409-486-8)
Επεξεργασία της νομικής και οικονομικής ορολογίας του λεξικού από τα γερμανικά στα ελληνικά
URL LINK: http://www.biblionet.gr/book/147702/Pons_Grivas_Mega_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD.-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD.

5. Hasnik K. et al., Τυποποιημένο πρόγραμμα διδασκαλίας για τις λιγότερο διδασκόμενες ευρωπαϊκές γλώσσες. Μέθοδος με εφτά βήματα, Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας, ΑΠΘ, 2007 (ISBN: 978-960-243-633-2)
Επιμέλεια μετάφρασης από τα αγγλικά στα ελληνικά
URL LINK: http://search.lib.auth.gr/Record/954878

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Λάμπρου Δ., «Το μεταφραστικό φαινόμενο στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης: ισχυρές και ασθενείς γλώσσες – Η περίπτωση της ελληνικής», Διπλωματική εργασία στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης, ΑΠΘ, 2009

2. Λάμπρου Δ., «Αξιολόγηση των νέων πανελληνίων εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τις ξένες γλώσσες», Διπλωματική εργασία στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας, ΕΑΠ, 2010

 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Μπουτουλούση Ε. & Λάμπρου Δ., Ηλεκτρονικό λεξικό γλωσσολογικών όρων: γερμανικά-ελληνικά-αγγλικά, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ, 2013
URL LINK: http://www.del.auth.gr/index.php/de/forschung/linguistisches-woerterbuch