Ρέντα Ευδοξία


ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

British Psychological Society, Introduction to Developmental Psychology, εκδόσεις Τζιόλα, 2018
Μετάφραση από τα Αγγλικά στα Ελληνικά

Mona Baker, In Other Words: A courseboook in translation, εκδόσεις Δίαυλος, 2018
Μετάφραση από τα Αγγλικά στα Ελληνικά

Ginger Serge, Θεραπεία Gestalt: Η τέχνη της επικοινωνίας, εκδόσεις Π. Ασημάκης, 2010
Μετάφραση από τα Αγγλικά στα Ελληνικά

Simon David, Chopra Deepak, Απελευθερωθείτε από τους εθισμούς, εκδόσεις Π. Ασημάκης, 2009
Μετάφραση από τα Αγγλικά στα Ελληνικά

Freeden Micheal, Ιδεολογία, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, 2006
Μετάφραση από τα Αγγλικά στα Ελληνικά

Townshend Charles, Τρομοκρατία, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, 2006
Μετάφραση από τα Αγγλικά στα Ελληνικά

Manfred B. Steger, Παγκοσμιοποίηση, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, 2006
Μετάφραση από τα Αγγλικά στα Ελληνικά

Stewart Ian, Η συναλλακτική ανάλυση σήμερα, εκδόσεις Π. Ασημάκης, 2006
Μετάφραση από τα Αγγλικά στα Ελληνικά

Page Kristin, Ο επίσημος οδηγός του Dreamweaver MX 2004, εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2005
Συν-μετάφραση βιβλίου