Χρηστίδου Σοφία


ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

1) Ιστορία της Μετάφρασης – Μονογραφία (ISBN 978-618-5306-22-9 ), Χρηστίδου Σοφία, Εκδοτικός οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη , υπό έκδοση.

2) Σταυροδρόμι στη Συμβολή Μετάφρασης-Μεταφρασεολογίας, Γλωσσολογίας, Ορολογίας και Τηλεπικοινωνιών – Διεπιστημονική Θεώρηση της Μετάφρασης (ISBN 978-618-5146-59-7), Χρηστίδου Σοφία, ΟSTRACON Publishing, 2017

3) Αγγλοελληνικό Λεξικό Καλλιτεχνικών Όρων (ISBN 978-960-418-597-9), Χρηστίδου Σοφία, Εκδόσεις Επιστημονικών Βιβλίων Α. Τζιόλας, 2016, κωδικός Ευδόξου: 59373177

4) Αγγλοελληνικό Λεξικό Όρων Τηλεπικοινωνίας (2η έκδοση), Εκδόσεις Τεχνικών Βιβλίων Α. Τζιόλας & Υιοί Ο.Ε.(Φιλίππου 21,Θεσσαλονίκη), 2016, ISBN 978-960-418-200-8, κωδικός Ευδόξου: 50655988.

Δημοσιευμένες μεταφράσεις:

1) Μετάφραση από την Ελληνική στην Αγγλική των Οδηγών Σπουδών των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2015-16).

2) Μετάφραση από την αγγλική στην ελληνική επιστημονικού άρθρου των συγγραφέων Γεωργίας Μαλανδράκη και Αρετής Οκαλίδου στις 20/05/05 με τίτλο : “The application of PECS in a non-verbal 10-year-old Greek boy diagnosed with autism and profound hearing loss” για να παρουσιαστεί στα πλαίσια εισήγησης στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών με θέμα: Διαταραχές Επικοινωνίας Αυτισμός Θέσεις και Προσεγγίσεις.

3) Μετάφραση από την ελληνική στην αγγλική των τίτλων των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών για το Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής για το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 για να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

4) Μετάφραση στις 09/01/2004 αποσπάσματος του εισαγωγικού σημειώματος του ανανεωμένου οδηγού σπουδών για λογαριασμό του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Δ.Ε.Ο.Π.Σ) που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2004.

5) «Ανθρώπινα δικαιώματα και Ελληνικές μειονότητες στην Τουρκία (Πόντος, Κωνσταντινούπολη, Ίμβρος, Τένεδος)», επιστημονικό συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δικαστών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες, Θεσσαλονίκη, 25, 26 & 27 Σεπτεμβρίου 1992.

6) «Ανθρώπινα δικαιώματα και Ελληνορθόδοξες μειονότητες στη Νότια Γιουγκοσλαβία και τη Νότια Βουλγαρία», επιστημονική ημερίδα της Ένωσης Ελλήνων Δικαστών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες, Θεσσαλονίκη, 15 Απριλίου 1992.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1) Σ. Χρηστίδου-Α. Κούγκολος-Σταύρος Ε. Καμαρούδης: Creating a bilingual scientific dictionary: Theoretical aspects of Lexicography and their practical implementation in the field of Environmental Engineering. IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology (IOSRJESTFT),

Τόμος 11, Τεύχος 7 έκδ. II, Ιούλιος 2017, σσ. 27-34.

2) Σ. Χρηστίδου-Σταύρος Ε. Καμαρούδης: Αναλυτικά Προγράμματα-Σχεδιασμός και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Εποχή. Η περίπτωση του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) για την Πράξη Νέο Σχολείο – Σχολείο 21ου αιώνα. Κριτική Θεώρηση και Αποτίμηση του έργου που παρήχθη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Η διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας σε μετανάστες – πρόσφυγες, 23ο Διεθνές Συνέδριο, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Ετερότητα, Προσφυγικές Δομές και τα Ελληνικά ως 2η ή Ξένη Γλώσσα. Πάτρα, 1 Ιουλίου 2017, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

3) Σ.Χρηστίδου-Α. Κούγκολος-Σταύρος Ε. Καμαρούδης: “The Art of compiling and sorting out the Language of Environmental Engineering: Creating a bilingual scientific dictionary. Theoretical aspects of Lexicography and their practical implementation in the field of Environmental Engineering.” Πρακτικά, 6th CEMEPE AND SECOTOX CONFERENCE, 2017, Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη, 27/6/2017

4) Σ. Χρηστίδου-Σταύρος Ε. Καμαρούδης: “Επτά Βέλη σε μία Φαρέτρα: Επτά μεταφραστικές επιλογές προς επικουρία της Μεταφραστικής Διαδικασίας” δημοσίευση στην ελληνόφωνη ηλεκτρονική περιοδική έκδοση: “Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής” (http://periodiko.inpatra.gr) (14/02/2017)

5) Σ. Χρηστίδου-Σταύρος Ε. Καμαρούδης: The seven paths of translation evaluation: A control mechanism of bilingual scientific texts translations, Πρακτικά του 13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, Μύκονος, ISBN: 978-960-6865-94-7, σελ. 343-352

6) Σ.Χρηστίδου-Σταύρος Ε. Καμαρούδης: First steps in translation: reviewing translation both as a teaching method and as an assessment tool. Research in the schools of engineering, pedagogy and fine arts, Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας, 10ο ετήσιο συνέδριο Τεχνολογίας, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης, Βαλένθια, Ισπανία, 7-8 Μαρτίου, 2016. Συμπεριλαμβάνεται στα πρακτικά.

7) Σ.Χρηστίδου: Foreign Language Learning for the Visually Impaired in the Region of Central Macedonia, Greece: Problems and Suggestions, περιοδικό ‘US-China Foreign Language’, ΗΠΑ, τομ.14, τεύχος 3, Μάρτιος 2016.

8) Σ.Χρηστίδου-Σταύρος Ε. Καμαρούδης: Sept flaches dans un carquois, περιοδικό

‘Communication’, τριμηνιαία έκδοση του Συλλόγου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Θεσσαλονίκη, έκδοση Μάρτιου- Απριλίου- Μαΐου 2016.

9) Σ.Χρηστίδου: ‘A crossroads of seven streets: A control mechanism of trilingual scientific texts translations’, περιοδικό’US-China Foreign Language’, ΗΠΑ, τομ.14, τεύχος 2, Φεβρουάριος 2016.

10) Σ. Χρηστίδου-Σταύρος Ε. Καμαρούδης-Δ. Χρυσουλίδης:’Translating through seven “paths” A control mechanism for the translation of academic scientific texts applied in linguistic and telecommunications terms English<>Greek, French<>Greek’, πρακτικά του 10ου συνεδρίου “Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία”, Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, Αθήνα, 12-14 Νοεμβρίου, 2015

11) Σ.Χρηστίδου-Σταύρος Ε. Καμαρούδης: ‘Attempting avant-garde teaching in English for Academic Purposes (EAP) through translation and creative writing. The cases of the Schools of Engineering, Departments of Mechanical Engineering, Informatics and Telecommunications Engineering, and the School of Humanities, Department of Applied and Visual Arts, University of Western Macedonia’, 4ο

Διεθνές συνέδριο “Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση IV: Οικονομία και Ξένες Γλώσσες, Οκτώβριος 15-17, 2015.

12) Σ.Χρηστίδου-Σταύρος Ε. Καμαρούδης: “Give place to imagination, two examples: Schools of Humanities and Engineering, University of Western Macedonia. Creative writing as an alternative teaching method”. 2ο Διεθνές Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής, ΠΜΣ Ιόνιου Πανεπιστημίου, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας Μουσειολογίας Ιόνιου Πανεπιστημίου, Περιφερειακή Διεύθυνση

Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015. (πρακτικά υπό έκδοση)

13) Σ. Χρηστίδου-Σταύρος Ε. Καμαρούδης: “Επτά βέλη σε μια φαρέτρα”, 5η Συνάντηση Εργασίας Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. στις 21, 22 και 23 Μαΐου 2015, ΚΕΔΕΑ.

14) Σ.Χρηστίδου: “Was accidence an accident? That is the question!”, 22nd International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics της Ελληνικής Εταιρίας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, 24-26 Απριλίου 2015, ΑΠΘ, ΚΕΔΕΑ. (πρακτικά υπό έκδοση)

15) Σ.Χρηστίδου-Σταύρος Ε. Καμαρούδης: “Teaching the English Language along with the Greek Language for Specific Purposes at Schools of Humanities: A case study at the Department of Applied and Visual Arts of the School of Fine Arts, University of Western Macedonia in Florina, Greece”.

Διεθνές συνέδριο για τη Φιλολογία, την Ιστορία και τον Πολιτισμό στο Πανεπιστήμιο Adam Mickiewicz του Πόζναν (Πολωνία). 16 έως 18 Απριλίου 2015 (πρακτικά υπό έκδοση)

16) Σ. Χρηστίδου: Πυξίδα του μεταφραστή Τεχνικών Κειμένων: Ειδικά Πεδία της Γλώσσας και των Τηλεπικοινωνιών, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα” της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, 28-30 Νοεμβρίου 2014 Φλώρινα, εκδόσεις Gutenberg.

17) Σ. Χρηστίδου: Η εξέλιξη των δημοσίων δαπανών για την Εκπαίδευση στην Ελλάδα από το 2000 και μετά. σ.119 τεύχος νο.75/2014, Επιθεώρηση Αποκέντρωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Κέντρου Έρευνας και περιφερειακής Ανάπτυξης Ιερ. Δ. Πίντος και Αν. Ιερ. Πίντου. Διευθύνεται υπό Συντακτικής Επιτροπής εκ Καθηγητών Πανεπιστημίου και Ειδικών Επιστημόνων. Σύστημα Κριτών. Επιστ. Υπεύθυνος έκδοσης Καθηγητής Κωνστ. Γε. Αθανασόπουλος. ISSN 1106-91-71

18) Δημοσίευση εισήγησης με τίτλο : «Εκμάθηση ξένων γλωσσών σε άτομα με πρόβλημα όρασης. Έρευνα ανίχνευσης προβλημάτων και προτάσεις». Περιοδικό της Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Β.Ε. (Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης Βόρειας Ελλάδας) Issues,σ.6 Τεύχος 24, Οκτώβριος 2009.

19) «Μεταφραστικές Δυσκολίες Ακαδημαϊκών Κειμένων Τηλεπικοινωνιών (Αγγλική <> Ελληνική). Αξιολόγηση Μεταφραστικών Συμπεριφορών», τεύχος 99 της τριμηνιαίας περιοδικής έκδοσης του Συλλόγου Καθηγητών Γαλλικής Βόρειας Ελλάδας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου «APLF Communication», Μάιος 2008 (σελ. 13-25).

20) Ηλεκτρονική δημοσίευση στο eltnewsletter, issue of January 2005 το άρθρο με τίτλο “Christmas memory” μαζί με Σ. Αβτζόγλου που αφορά στην κατασκευή ενισχυτικού διδακτικού υλικού για την εμπέδωση του λεξιλογίου από τους μαθητές σχολικής ηλικίας- Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία.

21) Δημοσίευση στα Πρακτικά του 1st Esp Conference of Kavala με τίτλο “Conference on Teaching: A Trend or A Demand?”, Καβάλα 5-6/6/04, του άρθρου: “Legal grammar of lease contracts” (μαζί με Ε. Κασάπη, Μ. Μυρωνίδου, Ε. Φιλιππάτου) που αφορά στην Μεταφρασεολογία.

22) Δημοσίευση στα Πρακτικά του 1st Esp Conference of Kavala με τίτλο “Conference on Teaching: A Trend or A Demand?”, Καβάλα 5-6/6/04, του άρθρου: “Participants and the obstacles to Participation to Group work” που αφορά στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη διδασκαλία των αγγλικών για ειδικούς σκοπούς σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

23) Συγγραφή άρθρου για τη στήλη του Bridges, Bridges to…creative ideas, 5th issue, January 2001, με τίτλο “The Halloween Story” (μαζί με την Σ. Αβτζόγλου).

24) Συγγραφή άρθρου που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Bridges, τεύχος 1, Σεπτέμβριος 1999, της Πανθρακικής Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής, με τίτλο «Η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στο Διαπολιτισμικό Σχολείο» (μαζί με τους Ν. Κόκκας, Ρ. Χατζητουλλούση, Α. Παπάνης).