ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΠΕΜ 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών, σύμφωνα με το Καταστατικό, συγκαλεί την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών της και σας προσκαλεί την Κυριακή 20 Μαρτίου 2016, ώρα 9:30, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου & 3ης Σεπτεμβρίου, Τ.Κ. 54640, Θεσσαλονίκη.
Δεδομένου ότι η διετής θητεία του τρέχοντος Δ.Σ. ολοκληρώνεται, η Γενική Συνέλευση του 2016 είναι εκλογοαπολογιστική. Δηλαδή, μετά τον Απολογισμό Πεπραγμένων, τον Οικονομικό Απολογισμό της θητείας 2014-2016 του Δ.Σ. και την ανάγνωση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής, τίθεται προς ψήφιση η απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, το οποίο εν συνεχεία απέρχεται και διεξάγονται εκλογές με μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. για τη θητεία 2016 – 2018.
Παραθέτουμε το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης και παρακαλούνται όλα τα μέλη να παραβρεθούν, καθώς έχουμε να συζητήσουμε πολύ σημαντικά θέματα που μας αφορούν όλους!

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

09.30 – 10:00 Προσέλευση μελών
Ημερήσια διάταξη
10:00 – 12.00 Απολογισμός πεπραγμένων θητείας Μαρ. 2014 – Μαρ. 2016
Αρτεμισία Ένε, Πρόεδρος Π.Ε.Μ
*Οικονομικός απολογισμός θητείας Δ.Σ. 2014 –2016,
Βικτώρια Καπασακαλίδου, Ταμίας Π.Ε.Μ. & Ιωάννης Παπαδόπουλος, λογιστής
*Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
Lieve De Paep, Δέσποινα Λάμπρου, Φώτης Φωτόπουλος
12.00 – 12.30 Διάλειμμα – Κοπή Βασιλόπιτας (το τυχερό μέλος απαλλάσσεται από τη συνδρομή 2016)
12.30 – 13.00 Συζήτηση επί του Καταστατικού – Προτάσεις & Ψήφιση νέου καταστατικού
13.00 – 14.00 Λύση Δ.Σ. – Εκλογή Προέδρου και μελών Εφορευτικής Επιτροπής Γ.Σ. – Υποβολή υποψηφιοτήτων – Εκλογές ανάδειξης νέου Δ.Σ. και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 2014 – 2016.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη για το έτος 2014. Όπως κάθε χρόνο, θα υπάρχει η δυνατότητα τακτοποίησης των οικονομικών υποχρεώσεων στο χώρο της Συνέλευσης, για τη διευκόλυνση των μελών.
Λόγω της αντικειμενικής δυσκολίας που υπάρχει στον εκ των προτέρων υπολογισμό της πραγματικής συμμετοχής των οικονομικά ενήμερων μελών στη Γ.Σ. επειδή τα μέλη της Π.Ε.Μ. έχουν επαγγελματική εγκατάσταση σε όλη την Ελλάδα και πολλές φορές καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση που κατά την έναρξη των εργασιών δεν έχει συγκεντρωθεί η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων, θεωρείται ότι η παραπάνω Γ.Σ. λήγει στις 10.30 την ίδια ημέρα χωρίς να συζητηθούν τα θέματά της. Σε αυτή την περίπτωση, το Δ.Σ. της Π.Ε.Μ. συγκαλεί με την παρούσα πρόσκληση νέα Γ.Σ που θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, δηλαδή την Κυριακή 20 Μαρτίου 2016, με το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα και ώρα προσέλευσης μελών 10:00 με 10:30 προκειμένου να διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων, σύμφωνα πάντα με το καταστατικό της Π.Ε.Μ.. Η ώρα συζήτησης όλων των θεμάτων μεταφέρεται κατά 30 λεπτά αργότερα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

Αρτεμισία Ένε Παρασκευή Παπαδοπούλου