Συμμετοχή Συλλόγων στο 1ο Συνέδριο Επαγγελματιών Μετάφρασης & Διερμηνείας

Χαιρετίζουμε την απόφαση των συναδέλφων μας από την Ελληνική Ένωση Διερμηνέων Μεταφραστών Σπανίων Γλωσσών (ΕΛ.ΕΝ.ΔΙ.ΜΕ.Σ.Γ.), την Παγκύπρια Ένωση Πτυχιούχων Μεταφραστών Διερμηνέων (Π.Ε.ΠΤΥ.ΜΕ.ΔΙ.), τον Σύλλογο Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε.) και τον Σύλλογο Μεταφραστών Επιμελητών Διορθωτών (Σ.Μ.Ε.Δ.) να εκπροσωπηθούν στο 1ο Συνέδριο Επαγγελματιών Μετάφρασης και Διερμηνείας και να τοποθετηθούν επίσημα στη θεματική ενότητα: Πώς θ’ αλλάξουμε την αγορά μας; Πελάτες, τιμές κι επαγγελματική συνείδηση.

Η ΠΕΜ πιστεύει στον διάλογο και τη συνεργασία στον μέγιστο βαθμό για όσα μας ενώνουν. Ελπίζουμε ότι το Συνέδριο αυτό θα συμβάλει ουσιαστικά προς την κατεύθυνση αυτή.

Η πρόσκληση εστάλη στις εξής ενώσεις:

ΠΕΕΜΠΙΠ, ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ, ΣΜΕΔ, ΣΥΔΙΣΕ, ΕΛΕΝΔΙΜΕΣΓ