Τιμολόγηση αλλοδαπών πελατών (εξωτερικού)

Στο πλαίσιο της προσπάθειας σφαιρικότερης ενημέρωσης του συνόλου των μελών της Ένωσης, δημοσιεύουμε το αρχείο της παρουσίασης που πραγματοποιήθηκε από την κ. Κατερίνα Αθανασάκη στην ετήσια γενική συνέλευση της ΠΕΜ σχετικά με την τιμολόγηση αλλοδαπών πελατών σε συνδυασμό με το ενημερωτικό υλικό που μοιράστηκε.

Κατεβάστε το αρχείο της παρουσίασης.

Κατεβάστε το αρχείο με το επιπλέον ενημερωτικό υλικό.

Κατεβάστε το πρότυπο παραστατικού τιμολόγησης.