Ημερήσια διάταξη Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2017 & Πρόγραμμα Καταστατικής Συνέλευσης

Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2017

 

Ημερήσια διάταξη

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2017

&

Πρόγραμμα Καταστατικής Συνέλευσης

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Όπως γνωρίζετε από την πρόσκληση που έχει ήδη δημοσιευθεί, η ετήσια Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών θα διεξαχθεί την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017, ώρα 17.30, στο ξενοδοχείο a.d. Imperial Palace, στην οδό Αντιγονιδών 13 στη Θεσσαλονίκη.

 

Στον ίδιο ακριβώς χώρο θα διεξαχθεί η Καταστατική Συνέλευση την αμέσως επόμενη ημέρα, Σάββατο 1 Απριλίου, με ώρα έναρξης 09.30. Το πρόγραμμα της Κ.Σ. ακολουθεί αμέσως μετά την ημερήσια διάταξη της Γ.Σ.

Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

17.30-18.00               Προσέλευση. Εκλογή προεδρείου Γ.Σ.

18.00-19.30               Απολογισμός Δ.Σ. για την περίοδο Μάρτιος 2016-Μάρτιος 2017.

Θέματα:

Α. Διοικητικός απολογισμός:

Τρέχουσα κατάσταση μητρώου. Δημόσια παρουσία ΠΕΜ. Παραστάσεις ΠΕΜ σε υπουργεία. Πρόγραμμα σεμιναρίων διά βίου μάθησης. Αναβάθμιση pem.gr. Δημιουργία MyPEM.gr. Αναβάθμιση γραφείου ΠΕΜ. Υποψηφιότητες βραβείων και άλλα θέματα FIT. Θεματικές δράσεις. Αναθεώρηση Καταστατικού.

Β. Οικονομικός απολογισμός.

19.30-19.45               Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

19.45-20.15               Διάλειμμα. Κλήρωση άδειας SDL Trados. Κλήρωση για την απαλλαγή ενός μέλους από την ετήσια συνδρομή για το 2017.

20.15-21.30               Προγραμματισμός και προϋπολογισμός δεύτερου έτους θητείας.

Θέματα (η σειρά ενδέχεται να τροποποιηθεί):

  • Μετάβαση στο νέο Καταστατικό, εφόσον εγκριθεί. (ενημέρωση)
  • Προετοιμασία νέου Κώδικα Δεοντολογίας, εφόσον εγκριθεί το νέο Καταστατικό. (ενημέρωση)
  • Έγκριση προτεινόμενης νομικής στρατηγικής για τη διεκδίκηση ισονομίας στην ελληνική αγορά υπηρεσιών. Παρουσίαση: κ. Βίκτωρ Τσιλώνης, του νομικού γραφείου NewLaw.
  • Έγκριση σύστασης Γραφείου Τύπου μερικής απασχόλησης για ένα έτος.
  • Έγκριση συνεργασίας με σύμβουλο επιχειρήσεων προς όφελος των μελών.
  • Καταρχήν έγκριση λειτουργίας γραφείου της ΠΕΜ στην Αθήνα.
  • Ενημέρωση και αποφάσεις για τις δημόσιες δράσεις της ΠΕΜ στο επόμενο διάστημα: Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, Γιορτή Πολυγλωσσίας στη Θεσσαλονίκη, 6η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων, παρουσία στο Παγκόσμιο Συνέδριο της FIT.
  • Συνδιοργάνωση διημερίδας με θέμα τα επαγγελματικά προβλήματα μεταφραστών και διερμηνέων, λύσεις και κατευθύνσεις, με χρόνο διεξαγωγής την περίοδο της Παγκόσμιας Ημέρας Μετάφρασης (Σεπτ. 2017).
  • Δοκιμαστική λειτουργία και διάδοση MyPEM.gr και αναδιοργάνωση ευρετηρίου. (ενημέρωση)
  • Καταρχήν έγκριση διοργάνωσης του 2ου ετήσιου προγράμματος σεμιναρίων διά βίου κατάρτισης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (2017-18).
  • Λοιπά θέματα: μελών, θεσμικά, οργάνωσης και λειτουργίας.

 

Δικαίωμα συμμετοχής με ψήφο έχουν τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει όλες τις συνδρομές τους. Κατά την είσοδο θα υπάρχει η δυνατότητα να καταβάλετε τις συνδρομές που τυχόν οφείλετε.

 

Σε περίπτωση που η 1η Γενική Συνέλευση δεν διαθέτει την απαιτούμενη απαρτία (50% των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών), θα θεωρηθεί ότι λήγει άκαρπη μισή ώρα μετά την προγραμματισμένη έναρξή της και η 2η Γενική Συνέλευση – όσα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη είναι παρόντα – συγκαλείται για την ίδια ημέρα με ώρα έναρξης μισή ώρα αργότερα (18.00), στον ίδιο ακριβώς χώρο. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, όλα τα προγραμματισμένα θέματα μεταφέρονται 30 λεπτά αργότερα.

 

Πρόγραμμα Καταστατικής Συνέλευσης

Ώρα έναρξης εργασιών: 09.30.

Καλωσόρισμα. Διαπίστωση απαρτίας. Διαδικαστικά ζητήματα. Ανάγνωση προγράμματος ημέρας.

 1. Παρουσίαση: κ. Μιχάλης Ζεχερλής, επικεφαλής του γραφείου συμβούλων λογιστών-φοροτεχνικών  «Ισολογιστική». Θέμα: «Θέματα φορολογίας και εισφορών και επαγγελματικές επιλογές που ενδιαφέρουν τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών».
 2. Εισήγηση Δ.Σ.: «Καταστατική αναθεώρηση».

 

Αποχώρηση παρατηρητών Κ.Σ.

 

 1. Εκλογή προεδρείου Καταστατικής Συνέλευσης.
 2. Παρουσίαση, συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Καταστατικού κατ’ άρθρο.
 3. Συζήτηση και έγκριση τυχόν μεταβατικών προβλέψεων.
 4. Ολοκλήρωση εργασιών.

 

Ακολουθεί συνεστίαση για τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη της ΠΕΜ στο εστιατόριο «Παπαρούνα» στα Λαδάδικα, με ώρα προσέλευσης 20.30. Θα δοθούν λεπτομερείς οδηγίες επιτόπου.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Το Δ.Σ. της Ένωσης

*Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Ημερήσια Διάταξη σε αρχείο PDF.