Δελτίο Τύπου της ΠΕΜ για την Καταστατική συνέλευση

27 Μαρτίου 2017

Δελτίο Τύπου
Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών
Καταστατική συνέλευση
1η Απριλίου 2017
Ξενοδοχείο a.d. Imperial Palace, Αντιγονιδών 13, Θεσσαλονίκη.

Η Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών (ΠΕΜ) εκπροσωπεί έναν από τους πιο ελπιδοφόρους τομείς της οικονομίας, αφού οι μεταφραστές και διερμηνείς είναι οι άνθρωποι πίσω από κάθε επιτυχή εξωστρεφή δραστηριότητα.

Κάθε επιχείρηση με διεθνή προσανατολισμό στο εμπόριο, στις εξαγωγές, στον τουρισμό και στη διεθνή συνεργασία κατανοεί πόσο κρίσιμη είναι η εύστοχη, έγκαιρη και ακριβής επικοινωνία με τους πελάτες και συνεργάτες της, άρα πόσο σημαντική είναι η βοήθεια των ειδικών συμβούλων της γλώσσας και επικοινωνίας.

Όπως όλοι οι κλάδοι, έτσι και ο κλάδος των μεταφραστικών επαγγελμάτων καλείται να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η ΠανελλήνιαΈνωση Μεταφραστών αναθεωρεί το καταστατικό της την 1η Απριλίου 2017 στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι και η έδρα της. Στη συνέλευση θα συνευρεθούν πολλοί από τους καλύτερους επαγγελματίες του χώρου, για να βάλουν τα θεμέλια της Ένωσης για τα επόμενα 20 χρόνια.

Με το νέο Καταστατικό, η Ένωση ανοίγει την πόρτα σε όλα τα σύγχρονα μεταφραστικά επαγγέλματα. Εντάσσει νέες κατηγορίες μελών. Διευρύνει τους στόχους της. Ισχυροποιείται θεσμικά. Θωρακίζεται και γίνεται πιο αποτελεσματική προς όφελος της οικονομίας, της κοινωνίας και των μεταφραστικών επαγγελμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες στο: 2310 266308

(Για τη σύνταξη: Τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών είναι επαγγελματίες μεταφραστές και διερμηνείς. Οι υπηρεσίες τους έχουν καθοριστική σημασία αφενός μεν για τη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών, αφετέρου δε για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας σε κάθε πεδίο κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας. Η ΠΕΜ ιδρύθηκε το 1963. Από το 1969 είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας FIT.)

 Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΔΤ σε μορφή PDF