Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης 31/03/2017

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ το Πρακτικό και την Εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης 2017, καθώς επίσης και το σχέδιο Καταστατικού προς νομιμοποίηση.

Ζητάμε συγγνώμη για την καθυστέρηση αυτής της ανάρτησης. Η καθυστέρηση οφείλεται στον πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας, ενόψει και του συνεδρίου μας στις 30/9 και 1/10/2017.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το Δ.Σ.

  1. Πρακτικό Γ.Σ. 31/03/2017
  2. Εισήγηση Γ.Σ.
  3. Σχέδιο Καταστατικού προς νομιμοποίηση