Πιλοτική φάση εφαρμογής MyPEM

Σύνοψη του ρόλου Συντονισμός της πιλοτικής φάσης της εφαρμογής... [Περισσότερα...]

Νέος Κώδικας Δεοντολογίας

Σύνοψη του ρόλου Συντονισμός της ηλεκτρονικής διαβούλευσης... [Περισσότερα...]

Καταγραφή επαγγελματικών ενώσεων

Σύνοψη του ρόλου Εύρεση και οργάνωση των στοιχείων επικοινωνίας... [Περισσότερα...]