Διαχείριση σεμιναρίων κατάρτισης της ΠΕΜ

Σύνοψη του ρόλου Πρακτική βοήθεια στο στάδιο της προπαρασκευής... [Περισσότερα...]

Συμμετοχή της ΠΕΜ στη EULITA – Ζητάμε εθελοντή

Σύνοψη του ρόλου Αναζητούμε εθελοντή για την εγγραφή της... [Περισσότερα...]

Καταστατικές αλλαγές FIT Europe – Ζητάμε εθελοντή

Σύνοψη του ρόλου Αναζητούμε έναν εθελοντή που θα παρακολουθήσει... [Περισσότερα...]