Τακτικά μέλη


 

Ποιος μπορεί να γίνει Τακτικό μέλος της ΠΕΜ;

Εάν είστε φυσικό πρόσωπο που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του μεταφραστή (και όχι νομικό πρόσωπο) και ισχύει ΕΝΑ από τα παρακάτω κριτήρια:

1. Κατέχετε πανεπιστημιακό τίτλο στον κλάδο της μετάφρασης και διαθέτετε αποδεικτικό νόμιμης άσκησης επαγγέλματος (π.χ. Βεβαίωση έναρξης εργασιών στην εφορία ή Βεβαίωση εργοδότη).


2. Κατέχετε πανεπιστημιακό τίτλο συναφούς κλάδου (π.χ. από τμήμα ξένης γλώσσας και λογοτεχνίας, γλωσσολογίας, επικοινωνιολογίας) με ειδίκευση στη μετάφραση και διαθέτετε αποδεικτικό νόμιμης άσκησης επαγγέλματος (π.χ. Βεβαίωση έναρξης εργασιών στην εφορία ή Βεβαίωση εργοδότη).


3. Κατέχετε πανεπιστημιακό τίτλο συναφούς κλάδου (π.χ. από τμήμα ξένης γλώσσας και λογοτεχνίας, γλωσσολογίας, επικοινωνιολογίας) με μεταπτυχιακό τίτλο στη μετάφραση και διαθέτετε αποδεικτικό νόμιμης άσκησης επαγγέλματος (π.χ. Βεβαίωση έναρξης εργασιών στην εφορία ή Βεβαίωση εργοδότη).


4. Κατέχετε πανεπιστημιακό τίτλο συναφούς κλάδου (π.χ. από τμήμα ξένης γλώσσας και λογοτεχνίας, γλωσσολογίας, επικοινωνιολογίας), έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς σχετική πρακτική εξάσκηση σε όργανο της Ε.Ε. / άλλου διεθνούς οργανισμού και διαθέτετε αποδεικτικό νόμιμης άσκησης επαγγέλματος (π.χ. Βεβαίωση έναρξης εργασιών στην εφορία ή Βεβαίωση εργοδότη).


5. Κατέχετε πανεπιστημιακό τίτλο συναφούς κλάδου (π.χ. από τμήμα ξένης γλώσσας και λογοτεχνίας, γλωσσολογίας, επικοινωνιολογίας), διαθέτετε τεκμηριωμένη σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών και αποδεικτικό νόμιμης άσκησης επαγγέλματος (π.χ. Βεβαίωση έναρξης εργασιών στην εφορία ή Βεβαίωση εργοδότη).


6. Έχετε μεταφραστική προϋπηρεσία σε όργανο της Ε.Ε. ή σε άλλον διεθνή οργανισμό και διαθέτετε αποδεικτικό νόμιμης άσκησης επαγγέλματος (π.χ. Βεβαίωση έναρξης εργασιών στην εφορία ή Βεβαίωση εργοδότη).


7. Κατέχετε άλλον πανεπιστημιακό τίτλο (π.χ. νομικής, ιατρικής), έχετε ειδίκευση στη μετάφραση και διαθέτετε αποδεικτικό νόμιμης άσκησης επαγγέλματος (π.χ. Βεβαίωση έναρξης εργασιών στην εφορία ή Βεβαίωση εργοδότη).


8. Κατέχετε άλλον πανεπιστημιακό τίτλο (π.χ. νομικής, ιατρικής), έχετε προϋπηρεσία τριών (3) ετών και διαθέτετε αποδεικτικό νόμιμης άσκησης επαγγέλματος (π.χ. Βεβαίωση έναρξης εργασιών στην εφορία ή Βεβαίωση εργοδότη).


9. Είστε μεταφραστής μεγάλου κύρους και διαθέτετε αποδεικτικό νόμιμης άσκησης επαγγέλματος (π.χ. Βεβαίωση έναρξης εργασιών στην εφορία ή Βεβαίωση εργοδότη). Για την εισδοχή σας απαιτείται ομόφωνη θετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΠΕΜ.


10. Ασκείτε μεταφραστικό επάγγελμα (μετάφραση, διερμηνεία κ.α.) με εξαρτημένη σχέση εργασίας στον στενό ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε ανεξάρτητες αρχές, ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, στη διοίκηση της δικαιοσύνης ή σε άλλον δημόσιο φορέα και διαθέτετε αποδεικτικό νόμιμης άσκησης επαγγέλματος (π.χ. Βεβαίωση εργοδότη).


11. Είστε τελειόφοιτος ή απόφοιτος πανεπιστημιακού τμήματος μετάφρασης/διερμηνείας (η εγγραφή είναι δυνατή μόνο στην κατηγορία του Δόκιμου μέλους). Περισσότερες πληροφορίες.


Τέλος, εάν δεν εμπίπτετε σε καμία από τις παραπάνω 11 κατηγορίες, αλλά θεωρείτε ότι διαθέτετε επαρκή τεκμήρια νόμιμης άσκησης ενός ή περισσοτέρων μεταφραστικών επαγγελμάτων, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο register@pem.gr.

 

Πώς μπορώ να γίνω μέλος της ΠΕΜ;

Για να εγγραφείτε στην ΠΕΜ, κάντε κλικ εδώ.

Σημαντική σημείωση: Η τρέχουσα πολιτική της ΠΕΜ, με βάση τον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό που ψήφισε η Γενική Συνέλευση της Ένωσης, επιβάλλει την καταβολή των συνδρομών: α) ανά ημερολογιακό έτος, και β) το ίδιο ποσό συνδρομής ανεξαρτήτως του μήνα εγγραφής. Συνεπώς, εάν κάποιο νέο μέλος επιθυμεί να εγγραφεί στην Ένωση, π.χ. τον Σεπτέμβριο οποιουδήποτε έτους, τότε πρέπει να καταβάλει το πλήρες ποσό της ετήσιας συνδρομής και όχι το μισό ή την αναλογία των μηνών που απομένουν έως ότου κλείσει ο χρόνος.

Κάρτα Μέλους

karta_Front

karta_back