Άννα Βέρχαϊμ (Anne Wehrheim)


Αριθμός μέλους:
710
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Κ. Καραμανλή 182, 54248, Θεσ/νίκη
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Ελληνικά-Γαλλικά Αγγλικά-Γαλλικά