Ένε Αρτεμισία


Αριθμός μέλους:
551
Κοινωνικά δίκτυα:
23960 2039723960 20397
69451020526945102052
2396041233
Διεύθυνση:
Αγία Παρασκευή, Τ.Θ. 383 Θέρμη, GR-57001, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
ιατρικά,νομικά, οικονομικά
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Ιταλικά-Ρουμανικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά Ελληνικά-Ιταλικά Ελληνικά-Ρουμανικά Ιταλικά-Ελληνικά Ρουμανικά-Ελληνικά