Αμασλίδου Δέσποινα


Αριθμός μέλους:
686
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
56 rue de Bruys, 13005, Marseille, France
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Γαλλικά, Ελληνικά, Αγγλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Γαλλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Γαλλικά Αγγλικά-Ελληνικά