Αμπελουργού Μαρία


Αριθμός μέλους:
649
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Cambrian Place 36 Pembroke Buildings 5A11RL SWANSEA
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά