Αντωνίου Ιωάννης


Αριθμός μέλους:
497
Κοινωνικά δίκτυα:
2514-0006812514-000681
6972 6613126972 661312
2514-000681
Διεύθυνση:
Αριστοτέλους 5, GR-65302, Καβάλα, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
technical, law, finance
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γερμανικά-Ιταλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γερμανικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά Ελληνικά-Γερμανικά Ιταλικά-Ελληνικά