Αντωνίου Μαργαρίτα


Αριθμός μέλους:
558
Κοινωνικά δίκτυα:
21032300732103230073
2103311338
Διεύθυνση:
Κορνάρου 2 & Ερμού, GR-10536, Αθήνα, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γαλλικά-Ισπανικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά Ελληνικά-Γαλλικά Ισπανικά-Ελληνικά