Αρβανιτάκη Ειρήνη


28102364292810236429
2894022070
Διεύθυνση:
GR-71305, Ηράκλειο Κρήτης
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Γερμανικά-Ισπανικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Γερμανικά Αγγλικά-Ισπανικά