Βαβέκης Θεόδωρος


Αριθμός μέλους:
705
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Υπηρεσίες:
Localization, Transcreation, Copywriting
Τομείς Ειδίκευσης:
Marketing, IT, Mobile, Legal, Tourism Industry
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά, Γερμανικά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γερμανικά-Ελληνικά