Βαρλάμη Χριστίνα


Αριθμός μέλους:
516
Κοινωνικά δίκτυα:
2310 4542282310 454228
69460612896946061289
2310 454228
Διεύθυνση:
Λευκωσίας 24, Καλαμαριά, GR-55133, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
ιατρικά/φαρμακευτικά, ιατρ. εξετάσεις, οικονομικά, πιστοποιητικά/πτυχία
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γαλλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά