Βασιλοπούλου Ευγενία


Αριθμός μέλους:
685
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Πίνδου 18, 15343 Αγία Παρασκευή, Αθήνα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά