Βλάχου Ελένη


Αριθμός μέλους:
131
Κοινωνικά δίκτυα:
2310 3139542310 313954
69723567526972356752
2310 313954
Διεύθυνση:
Βούλγαρη 70, GR-54249, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Μετάφραση, Διερμηνεία Συνεδρίου (ταυτόχρονη), Διόρθωση κειμένων
Τομείς Ειδίκευσης:
ΙΑΤΡΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ (Ενεργή από το 1993: Μακρά συνεδριακή διερμηνευτική και μεταφραστική εμπειρία σε πάσης φύσεως άλλες ορολογίες)
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γαλλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά Ελληνικά-Γαλλικά