Βοζίκη Στυλιανή


Αριθμός μέλους:
727
Κοινωνικά δίκτυα:
2315-5193992315-519399
693-804.0.904693-804.0.904
Διεύθυνση:
Θεσσαλονίκη
Υπηρεσίες:
Μετάφραση-Διερμηνεία-Επιμέλεια-Υποτιτλισμός
Τομείς Ειδίκευσης:
Ιατρική - Βιολογία - Φαρμακευτική
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά