Βολιώτου Ειρήνη


Αριθμός μέλους:
338
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Νικάνορος 32, GR-54250, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
ιατρικά ,τεχνικά, διαφήμιση
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γαλλικά-Ιταλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά Ιταλικά-Ελληνικά