Βρακατσέλη Λητώ


Αριθμός μέλους:
476
Κοινωνικά δίκτυα:
26104298132610429813
2610429813
Διεύθυνση:
Ναυσικάς 41, GR-26442, Πάτρα, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Μετάφραση
Τομείς Ειδίκευσης:
τεχνικά, ιατρικά, νομικά κείμενα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Γερμανικά-Ελληνικά Αγγλικά-Ελληνικά