Γεωργίου Γεωργία


Αριθμός μέλους:
387
Κοινωνικά δίκτυα:
210 6640859210 6640859
69767018856976701885
Διεύθυνση:
Αγίας Τριάδος 75 Παιανία, GR-19002, Αθήνα, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Μετάφραση
Τομείς Ειδίκευσης:
κοινοτικά, δημόσια διοίκηση
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ισπανικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά Γερμανικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά Ελληνικά-Γαλλικά Ισπανικά-Ελληνικά