Δέντες Σελίμ (Dentes Selim)


Αριθμός μέλους:
536
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Σπερχειού 1 & Αγίου Δημητρίου (δίπλα στο Τουρκικό Προξενείο), GR-54634, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Μετάφραση, Διερμηνεία, Επικύρωση στο Τουρκικό Προξενείο, Μεσολάβηση-Επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων
Τομείς Ειδίκευσης:
τεχνικά, νομικά, εμπορικά, αεροπορικά, τουριστικά, ιατρικά κείμενα, ISO πρότυπα, εγχειρίδια, software localization, web sites κ.λ.π.
Γλώσσες εργασίας:
Τουρκικά-Ελληνικά-Αγγλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Ελληνικά-Τουρκικά Τουρκικά-Ελληνικά Αγγλικά-Τουρκικά Τουρκικά-Αγγλικά Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά