Δαπουδάνη Αλεξάνδρα - Μαρίνα


Αριθμός μέλους:
550
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Απολλωνιάδος 36, Παραλία Αλεξανδρούπολης, 68 131
Υπηρεσίες:
Μετάφραση, διερμηνεία, επιμέλεια, ξεναγήσεις
Τομείς Ειδίκευσης:
νομικά, ιατρικά, λογοτεχνικά
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Ιταλικά-Τουρκικά-Ισπανικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Ιταλικά-Ελληνικά Τουρκικά-Ελληνικά Ισπανικά-Ελληνικά