Δαπουδάνη Αλεξάνδρα - Μαρίνα


Αριθμός μέλους:
550
Κοινωνικά δίκτυα:
25510 2200625510 22006
69452611376945261137
25510 22006
Διεύθυνση:
Λεωφόρος Δημοκρατίας 282, GR-68100, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Μετάφραση, διερμηνεία, επιμέλεια, ξεναγήσεις
Τομείς Ειδίκευσης:
νομικά, ιατρικά, λογοτεχνικά
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Ιταλικά-Τουρκικά-Ισπανικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Ιταλικά-Ελληνικά Τουρκικά-Ελληνικά Ισπανικά-Ελληνικά