Δουγιουντζή Ίρις


Αριθμός μέλους:
721
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Βασ. Όλγας 38 Θεσσαλονίκη
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Γερμανικά, Αγγλικά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Ελληνικά-Γερμανικά Γερμανικά-Ελληνικά Αγγλικά-Γερμανικά