Ελευθερία Σιστάκου


Διεύθυνση:
Γ. Παπανδρέου 54, GR-54655 Θεσσαλονίκη
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Γερμανικά, Αγγλικά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Γερμανικά-Ελληνικά Ελληνικά-Γερμανικά Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά