Εφραιμίδου Αναστασία


Αριθμός μέλους:
326
Κοινωνικά δίκτυα:
2310 9105622310 910562
69722051616972205161
2310 910562
Διεύθυνση:
Α. Ζάχου 18, GR-54454, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
νομικά, Ε.Ε., οικονομικά, πιστοποιητικά, γενικά κείμενα
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά