Ζαμπέλη Ιφιγένεια


Αριθμός μέλους:
339
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Flat 12, 14 Rectory Road, BR3 1HW, Beckenham, Kent, UK
Υπηρεσίες:
Ιατροτεχνικά, Ιατροφαρμακευτικά, Κλινικές Μελέτες, Τεχνικά εγχειρίδια/ Medical-technical translations, Pharmaceuticals, Clinical trial protocols, Technical manuals
Τομείς Ειδίκευσης:
οικονομικά, ευρωπαϊκά, νομικά, ιατρικά μηχανήματα, τεχνικά
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Ιταλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Ιταλικά-Ελληνικά