Ζερβάκη Θέη


Αριθμός μέλους:
693
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
4228 SW Dawson street, apt. 26, Seattle, WA, 98136
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά,Ιταλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά Ιταλικά-Ελληνικά