Κάνιστρα Χρυσούλα


Αριθμός μέλους:
547
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Αγίου Ανδρέου 60, GR-26221, Πάτρα, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Γερμανικά-Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γερμανικά-Ελληνικά Ελληνικά-Γερμανικά