Καραμπέρη Δήμητρα


Αριθμός μέλους:
444
Κοινωνικά δίκτυα:
0030231025058700302310250587
0030697363027000306973630270
00302310250587
Διεύθυνση:
Κομνηνών 23, GR-54624, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
τεχνικά, ΙΤ, λογισμικό, εγχειρίδια, Ε.Ε., διαφήμιση-μάρκετινγκ
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γαλλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά