Καραούλη Παρασκευή


Αριθμός μέλους:
528
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Λ. Συγγρού 223, 171 21 Νέα Σμύρνη, Αθήνα, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Μετάφραση, Διερμηνεία
Τομείς Ειδίκευσης:
τεχνικά, νομικά, ιατρικά, λογισμικό
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά-Τουρκικά-Γερμανικά-Αγγλικά-Ιταλικά-Ισπανικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γερμανικά-Ελληνικά Ισπανικά-Ελληνικά Ιταλικά-Ελληνικά Τουρκικά-Ελληνικά