Καρλαούζου-Gaston Έλλη


Αριθμός μέλους:
631
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
1 Rpt Henri Dunant Appt 133 Bat F 31170 Tournefeuille France
Υπηρεσίες:
Μετάφραση, Επιμέλεια, Τοπική προσαρμογή
Τομείς Ειδίκευσης:
Διπλ. ευρεσιτεχνίας, τεχνικά, νομικά, πληροφορική, ιστότοποι, τουρισμός
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Ελληνικά-Γαλλικά Αγγλικά-Γαλλικά Γαλλικά-Ελληνικά