Καρυπίδου Δέσποινα


Διεύθυνση:
Αριστοτέλους 26, GR-546 23 Θεσσαλονίκη
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Ρωσικά, Γεωργιανά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Ρωσικά-Ελληνικά Ελληνικά-Ρωσικά Γεωργιανά-Ελληνικά Ελληνικά-Γεωργιανά