Κασίμοβα Αικατερίνη - Ζουχρά (Kassimova Zouchra)


Αριθμός μέλους:
562
Κοινωνικά δίκτυα:
210 9318320210 9318320
210 9318320
Διεύθυνση:
Ροζαρόλ 14, GR-11744, Αθήνα, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ρωσικά-Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Ελληνικά-Ρωσικά Ρωσικά-Αγγλικά Ρωσικά-Ελληνικά