Κασσιός Ιωάννης


Αριθμός μέλους:
530
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Λ. Συγγρού 223, 171 21, Νέα Σμύρνη Αθήνα, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Μετάφραση, διερμηνεία
Τομείς Ειδίκευσης:
Τεχνικά, νομικά, ιατρικά, λογισμικό
Γλώσσες εργασίας:
Γερμανικά-Ελληνικά-Τουρκικά-Αγγλικά-Ισπανικά-Ιταλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Γερμανικά-Ελληνικά Αγγλικά-Ελληνικά Ιταλικά-Ελληνικά Ισπανικά-Ελληνικά Ελληνικά-Τουρκικά