Καστανά Μαγδαληνή


Διεύθυνση:
Μπιζανίου 16, GR 54640 Θεσσαλονίκη
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
ιατρικά, ιστορικά, φιλολογικά
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά Γαλλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Γαλλικά