Κατσιμπίρη Βιργινία


Αριθμός μέλους:
633
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Αθήνα, Αττική
Υπηρεσίες:
Μετάφραση, τοπική προσαρμογή
Τομείς Ειδίκευσης:
Νομικά/Οικονομικά κείμενα, Τεχνικές προδιαγραφές, Επίσημες μεταφράσεις, Αμυντική βιομηχανία, Γεωπληροφορική & Διαστημικά προϊόντα- Υπηρεσίες, Διαδικτυακά παιχνίδια, Εργαλεία και Εφαρμογές γλωσσικής τεχνολογίας
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά Γαλλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Γαλλικά